نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

فیلتر ابعاد
  • 10×25 میلی متر
  • 10×45 میلی متر
  • 10×50 میلی متر
  • 10×69 میلی متر
  • 10×70 میلی متر
  • 12×12 میلی متر
  • 12×27 میلی متر
  • 12×30 میلی متر
  • 13×13 میلی متر
  • 13×35 میلی متر
  • 13×51 میلی متر
  • 13×54 میلی متر
  • 14×38 میلی متر
  • 14×39 میلی متر
  • 15×15 میلی متر
  • 15×75 میلی متر
  • 15×76 میلی متر
  • 17×17 میلی متر
  • 17×42 میلی متر
  • 17×45 میلی متر
  • 17×57 میلی متر
  • 18×51 میلی متر
  • 18×64 میلی متر
  • 20×20 میلی متر
  • 20×30 میلی متر
  • 20×50 میلی متر
  • 21×55 میلی متر
  • 22×63 میلی متر
  • 23×23 میلی متر
  • 23×59 میلی متر
  • 24×24 میلی متر
  • 24×41 میلی متر
  • 24×45 میلی متر
  • 25×25 میلی متر
  • 25×44 میلی متر
  • 25×45 میلی متر
  • 25×70 میلی متر
  • 25×80 میلی متر
  • 25×82 میلی متر
  • 26×64 میلی متر
  • 27×65 میلی متر
  • 27×77 میلی متر
  • 30×30 میلی متر
  • 30×45 میلی متر
  • 30×50 میلی متر
  • 30×51 میلی متر
  • 30×65 میلی متر
  • 30×69 میلی متر
  • 30×70 میلی متر
  • 31×31 میلی متر
  • 32×32 میلی متر
  • 32×52 میلی متر
  • 32×82 میلی متر
  • 32x12 میلی متر
  • 32x32 میلی متر
  • 33×56 میلی متر
  • 33×60 میلی متر
  • 35×60 میلی متر
  • 37×76 میلی متر
  • 38×38 میلی متر
  • 38×75 میلی متر
  • 38×76 میلی متر
  • 40×40 میلی متر
  • 40×50 میلی متر
  • 40×60 میلی متر
  • 40×63 میلی متر
  • 40×64 میلی متر
  • 41x16 میلی متر
  • 41x20 میلی متر
  • 42×42 میلی متر
  • 42x27 میلی متر
  • 42x42 میلی متر
  • 43×43 میلی متر
  • 43x13 میلی متر
  • 46x27 میلی متر
  • 47×98 میلی متر
  • 5×25 میلی متر
  • 5×49 میلی متر
  • 50×75 میلی متر
  • 50x30 میلی متر
  • 53x20 میلی متر
  • 54x31 میلی متر
  • 55x21 میلی متر
  • 55x22 میلی متر
  • 59x35 میلی متر
  • 60×80 میلی متر
  • 65x20 میلی متر
  • 66x31 میلی متر
  • 66x42 میلی متر
  • 7×32 میلی متر
  • 7×35 میلی متر
  • 70×95 میلی متر
  • 75×99 میلی متر
  • 8×64 میلی متر
  • 89×114 میلی متر
  • 89×121 میلی متر
  • 9×24 میلی متر
  • 9×35 میلی متر
  • 90x53 میلی متر
  • بیضی 28×44 میلی متر
  • بیضی 30×45 میلی متر
  • بیضی 30×49 میلی متر
  • بیضی 33×45 میلی متر
  • بیضی 33×49 میلی متر
  • بیضی 35×55 میلی متر
  • بیضی 50x30 میلی متر
  • بیضی 53×34 میلی متر
  • دایره 12 میلی متر
  • دایره 17 میلی متر
  • دایره 19 میلی متر
  • دایره 24 میلی متر
  • دایره 25 میلی متر
  • دایره 30 میلی متر
  • دایره 32 میلی متر
  • دایره 33 میلی متر
  • دایره 38 میلی متر
  • دایره 39 میلی متر
  • دایره 40 میلی متر
  • دایره 42 میلی متر
  • دایره 43 میلی متر
  • دایره 45 میلی متر
  • دایره 46 میلی متر
  • دایره 50 میلی متر
  • دایره 51 میلی متر
  • دایره 52 میلی متر
  • مثلث 45×45×45 میلی متر
  فیلتر هزینه

   -7%
   آبی
   قرمز
   سبز
   مشکی
   نارنجی
   بنفش
   طلایی
   بستن

   Colop EOS 20 Mouse

   ۷۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   14×38 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی, نارنجی, بنفش, طلایی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   -7%
   آبی
   قرمز
   سبز
   مشکی
   نارنجی
   بنفش
   طلایی
   بستن

   Colop EOS 20 Pocket

   ۷۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   14×38 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی, نارنجی, بنفش, طلایی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   -9%
   آبی
   قرمز
   سبز
   مشکی
   نارنجی
   بنفش
   طلایی
   بستن

   Colop EOS 30 Mouse

   ۸۸,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   18×51 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی, نارنجی, بنفش, طلایی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   -11%ویژه
   آبی
   قرمز
   سبز
   مشکی
   نارنجی
   بنفش
   طلایی
   بستن

   Colop EOS 30 Pocket

   ۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   18×51 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی, نارنجی, بنفش, طلایی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   ویژه
   دورنگ
   بستن

   Colop EOS 30 Pocket دو رنگ

   ۹۸,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   18×51 میلی متر

   رنگ جوهر

   دورنگ

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   -11%ویژه
   آبی
   قرمز
   سبز
   مشکی
   نارنجی
   بنفش
   طلایی
   بستن

   Colop EOS 40 Pocket

   ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   23×59 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی, نارنجی, بنفش, طلایی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   ویژه
   دورنگ
   بستن

   Colop EOS 40 Pocket دو رنگ

   ۱۲۰,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   21×55 میلی متر

   رنگ جوهر

   دورنگ

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   -10%ویژه
   آبی
   قرمز
   سبز
   مشکی
   نارنجی
   بنفش
   طلایی
   بستن

   Colop EOS R40 Mouse

   ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   دایره 39 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی, نارنجی, بنفش, طلایی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   دایره

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   Colop Pocket Stamp Plus 20

   ۶۰,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   13×35 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   Colop Pocket Stamp Plus 30

   ۷۰,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   17×45 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   Colop Stamp Mouse R30

   ۱۰۵,۰۰۰ تومان ۸۴,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   دایره 30 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   Colop Stamp Mouse R40

   ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۶,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   دایره 40 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Colop

   کشور تولید کننده

   اتریش

   بستن

   Shiny Elite 42

   ۱۲۵,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   دایره 42 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   دایره

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Shiny

   کشور تولید کننده

   تایوان

   آبی
   قرمز
   سبز
   مشکی
   بستن

   Shiny S-722

   ۶۵,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   13×35 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Shiny

   کشور تولید کننده

   تایوان

   آبی
   قرمز
   سبز
   مشکی
   بستن

   Shiny S-723

   ۸۰,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   17×45 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Shiny

   کشور تولید کننده

   تایوان

   آبی
   قرمز
   سبز
   مشکی
   بستن

   Shiny S-724

   ۱۲۰,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   55×21 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مستطیل

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Shiny

   کشور تولید کننده

   تایوان

   مشکی
   بستن

   Shiny S-Q12

   ۷۸,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   12×12 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مربع

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Shiny

   کشور تولید کننده

   تایوان

   اتمام موجودی
   آبی
   قرمز
   سبز
   مشکی
   بستن

   Shiny S-Q17

   ناموجود
   ابعاد مهر

   17×17 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مربع

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Shiny

   کشور تولید کننده

   تایوان

   بستن

   Shiny S-Q24

   ۹۰,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   24×24 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مربع

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Shiny

   کشور تولید کننده

   تایوان

   آبی
   قرمز
   سبز
   مشکی
   بستن

   Shiny S-Q32

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان
   ابعاد مهر

   32×32 میلی متر

   رنگ جوهر

   آبی, قرمز, سبز, مشکی

   نوع مهر

   جیبی

   شکل مهر

   مربع

   دارای درپوش

   بله

   تولیدکننده

   Shiny

   کشور تولید کننده

   تایوان